Article sobre destinacions intel.ligents a la revista TOT CETT

Artículo destinos turísticos inteligentes

Amb motiu de la celebració del I Smart Tourism Congress Barcelona, organitzat pel CETT, es va publicar fa no res el número 12 de la revista TOT CETT que va incloure un capítol amb de les principals conclusions. I gràcies a la invitació d'Oriol Miralbell, vaig participar en aquesta revista amb una breu reflexió sobre bones pràctiques en destinacions turístiques intel.ligents que a continuació avance...

Actualment parlar d’intel·ligència implica, quasi de forma inevitable, fer referència a la tecnologia. Però a l’hora d’associar aquest terme al cas de les destinacions turístiques, la realitat és que açò no es pro- dueix únicament per l’ús d’eines i dispositius tecnològics.

(...) hi ha una sèrie de bones pràctiques bàsiques per guiar una destinació cap a un escenari de gestió intel·ligent:de
1) Foment de la governança col·laborativa (pública-privada).2) Participació activa de la demanda i de la ciutadania.
3) Desenvolupament i implantació de tecnologia, des de la base de
la formació i de la sensibilització dels agents turístics.
4) Adaptació de productes i de serveis turístics a les necessitats
de la demanda.
5) Atenció i assistència a la demanda en les diferents fases del viatge.
6) Impuls d’eines i d’accions orientades a reduir l’impacte negatiu de
l’activitat turística en la destinació.
7) Millora de l’accessibilitat i de la mobilitat en la destinació.


Continuar llegint l'article: pàgina 21 de la revista TOT CETT nº12

Comentarios